سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب

اين سامانه در راستاي نظام‌نامه داخلي مديريت سيلاب وزارت نيرو و صرفا جهت بهره‌برداري دستگاه‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه توسعه داده شده و به عنوان مکمل اخطاريه‌هاي سيلاب صادره توسط سازمان هواشناسي، قابل استفاده مي‌باشد. بديهي است در برنامه‌ريزي عملياتي مديريت سيلاب، اخطاريه‌هاي سيلاب صادره توسط سازمان هواشناسي کشور به عنوان مرجع قانوني پيش‌بيني و هشدار سيلاب در کشور، ملاک عمل خواهد بود.

ورود به سامانه