سامانه پایش و پیش‌بینی سیلاب

این سامانه در راستای نظام‌نامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو، جهت بهره‌برداری دستگاه‌های این وزارتخانه توسعه داده شده و در تاریخ 16 دی ماه 1399 توسط وزیر محترم نیرو رونمایی گردیده است.

ورود به سامانه